TEACHER ANA PAULA – FRACTAL KIDS1- RACISMO – 5° ANO “C”

Ana Clara Costa 5° ano “C”
Geovana 5° ano “C”
Rafael Lira 5° ano “C”
Eloisa Mendonça 5° ano “C”
Sophia Koziel 5° ano “C”
Rhyan 5° ano “C”
Isadora 5° “C”
Sophia Stival 5° ano “C”